Side 3

Kort spænende kanaliseringer

Thinking "We" - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Livets process - Johan og Tina
00:00 / 00:00
The Power of thought part 1 - Amerkaneren
00:00 / 00:00
Resposability - Amerikaneren.
00:00 / 00:00
Foregivness - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Visualisering Forgivness - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Chnace - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Viewpoint on beauty - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Døden og det at dø Del 1 - Amerikaneren og Johan
00:00 / 00:00
Døden og det at dø - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Aprciation and patience - Amerikaneren.
00:00 / 00:00
Døden del 3 - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Højere Selv og de andre - Amerikaneren
00:00 / 00:00
Højre Selv kontra alle de andre - Johan og Jock
00:00 / 00:00
Døden del 4 - Amerikaneren
00:00 / 00:00

© 2014 Touching Consciousness Stuart Peacock og Tina Riishøj Hansen